uzancalı yordam ne demek?

 1. Bireye, ilk bakışta açık bir anlamı bulunmayan uyarıcı bir durum sunarak bu durum karşısında gösterdiği özgür tepkilerle dile getirdiği yanıtlar aracılığıyla kendisini yansıtma olanağı veren ölçme yordamı, bkz. dolaylı yordam, kestirimci inceleme.
 2. (en)Projective technique.

uzanca

 1. Bilinen verilere dayanarak bir ölçüm değerinin gelecekte ya da geçmişteki değerini kestirme yordamı.
 2. (en)Projection.

uzan

 1. (en)Reach, reach forth, outstretch, spread, lie down, lie, rest, be couched, grasp at, hand up, kip, kip down, loll, lounge, range, be ranging to the, reach out, reach out for, recline, repose oneself, run, run along, skirt along, snatch at, sprawl.

yordam

 1. Yatkınlık, alışkanlık, yeti, meleke.
 2. Kılavuz, yardımcı.
 3. Çalım.
 4. Çeviklik, çabukluk.
 5. Kılavuz, rehber.
 6. Beceri, yatkınlık.
 7. Gelenek, görenek.
 8. Anlayış, yerinde davranış.
 9. Kural, yöntem; düzen.
 10. (en)Procedure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzancauzanuzanarak akmakuzanılmauzanılmakyordamyordam bölümüyordam tabanıyordam yönelimli dilyordama yönelik dilyordamlıyordamlıkyordamsal dilyordamsal olmayan dilyordamsızyoryorakyoraklık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın