uzanca ne demek?

  1. Bilinen verilere dayanarak bir ölçüm değerinin gelecekte ya da geçmişteki değerini kestirme yordamı.
  2. (en)Projection.

uzancalı yordam

  1. Bireye, ilk bakışta açık bir anlamı bulunmayan uyarıcı bir durum sunarak bu durum karşısında gösterdiği özgür tepkilerle dile getirdiği yanıtlar aracılığıyla kendisini yansıtma olanağı veren ölçme yordamı, bkz. dolaylı yordam, kestirimci inceleme.
  2. (en)Projective technique.

uzan

  1. (en)Reach, reach forth, outstretch, spread, lie down, lie, rest, be couched, grasp at, hand up, kip, kip down, loll, lounge, range, be ranging to the, reach out, reach out for, recline, repose oneself, run, run along, skirt along, snatch at, sprawl.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzancalı yordamuzanuzanarak akmakuzanılmauzanılmakuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın