uz iletişim ne demek?

 1. Sembol, haber, yazı, resim veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, yayımı veya alınması, telekomünikasyon.

uz

 1. İyi, güzel
 2. İşe yatkın, becerikli, mahir.
 3. Masallarda az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik tekerlemesinde "uzak" anlamında kullanılan bir söz.
 4. Lyi, güze
 5. Uygun, doğru.
 6. Usta.
 7. Temir, dikkatli.
 8. Becerikli, akıllı, anlayışlı.
 9. Yakın, içten.
 10. (en)Skilful.

uza

 1. (en)Scat.

iletişim

 1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
 2. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon.
 3. Bilgi ve deneyim alışverişi.
 4. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi
 5. Bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi.
 6. (en)Communication.
 7. (en)Touch.
 8. (en)Transmission.
 9. (en)Channel.
 10. (en)Transport and communication.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamakuzaduyumuzaduyumla ilgiliuzafireuzağauU 50u beamu belgesiu biçimi eğriiletişimiletişim ağıiletişim aracıiletişim araçlarıiletişim ayarlarıiletişim aygıtıiletişim bağıiletişim çizgisiiletişim denetim karakteriiletişim hattıiletişiletiileti aktarım ajanıileti aktarım aracısıileti başlığıileti biçimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın