uyuşmazlık yargılıkları ne demek?

 1. Yönetim yargılıklarıyle tüze yargılıkları arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmekle görevli yargılık.
 2. (fr)Tribunal des conflits

uyuşmazlık

 1. Uyuşmama durumu
 2. Kelimede, yan yana gelen iki hecede bazı seslerin bulunmayışı. Örnek olarak Türkçede son sesi -k olan bir kelimeye -k ile biten bir ek getirildiğinde ilk -k sesi düşen küçükcük > küçücük gibi.
 3. Bir davanın görülmesinde ayrı ayrı iki yargılığın kendini görevli ve yetkili saymaması (olumsuzuyuşmazlık) ya da tersine olarak iki yargılığın bu davayı görmekte kendilerini yetkili ya da görevli sayması (olumluuyuşmazlık).
 4. (en)Dispute, difference, quarrel.
 5. (en)Disagreement.
 6. (en)Disaccord.
 7. (en)Clash.
 8. (en)Contrariety.
 9. (en)Disagreeableness.
 10. (en)Discrepancy.

uyuşmazlık mahkemesi

 1. Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme.
 2. (en)Court of jurisdictional disputes.
 3. (en)Arbitral tribunal.
 4. (en)Court of Jurisdictional conflict.

yargılık

 1. Ulus adına yargı görevi yapılan ve bağımsız yargıçların yasaları uygulayarak yargı verdikleri yer.
 2. (en)Court.
 3. (fr)Tribunal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uyuşmazlıkuyuşmazlık mahkemesiuyuşmazlık tutanağıuyuşmazlık zaptıuyuşmazyargılıkların göreviyargılıkların yetkileriyargılıklar örgütüyargılıkyargılık dışı işlemler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın