uydu elektronlar ne demek?

 1. Bk. uydu eksicikler

uydu eksicikler

 1. Bir öğecik çekirdeğinin çevresinde dolanan, eksicikler.
 2. Bir öğecik çekirdeğinin çevresinde dolanan, eksicikler.
 3. (en)Satellite electrons.
 4. (al)Satelliteelektronen
 5. (fr)Électrons périphériques

uydu

 1. Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk.
 2. Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç.
 3. İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kişi).
 4. Yörüngesel devinimini bağlı olduğu gezegen çevresinde yapan ve onunla birilikte dizgenin asıl özeği olan yıldız çevresinde de dolanan gökcismi.
 5. Evrensel çekim kuvveti etkisiyle, Kepler yasaları uyarınca bir gezegen çevresindeki kapalı yörüngeler üzerinde dolanan gökcisimleri.
 6. İnsanlarca yapılarak bir gökcismi çevresinde yörüngeye yerleştirilen ve dolanması sağlanan uzay aracı, yapmauydu
 7. Yapmauydunun iletişimde, ırakiletişimde kullanılan çeşidi, iletişimuydusu
 8. İletişimuydusunun televizyon yayınlarında da kullanılabilen çeşidi, televizyonuydusu.
 9. Belli başlı kromozomlarda görülen, ana kromozom'a, sap biçiminde ince uzantıyla tutunmuş küçük kromozom parçası.
 10. Büyük bir lezyonun kenarında oluşan küçük veya ikincil olarak biçimlenmiş olan lezyon.

uydu bağlantılı

 1. (en)Spaceborne.

elektronlar

 1. Negatif elektrik yük birimini taşıyan ve bütün atomların çekirdeklerinin çevresinde bulunan parçacıklar.
 2. (en)Electrons.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uyduuydu bağlantılıuydu bilgisayar sistemiuydu devletuydu dişli dizgesiuydu DNAuydu eksicikleruydu fotoğrafıuydu hücresiuydu ile haberleşmeuydaşlıuydaşlık den halielektronlarelektronla işleyenelektronla tedavielektronelektron afinitesielektron akımıelektron akışıelektron alıcıelektroelektro akustik gitarelektro gitarelektro ışılışıelektro immunodifüzyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın