upon my honor ne demek?

  1. Şerefim üzerine, namusum üzerine

upon my honour

  1. Şerefim üzerine, namusum üzerine

upon my conscience

  1. Vallahi billahi

my

  1. Benim
  2. Aman! Olur şey değil ! Hayret!
  3. Hayret, vay be
  4. Million years.
  5. Hayret!, vay be!

honor

  1. Onur şeref vermek, hürmet etmek, saygı göstermek
  2. Kabul edip karşılığını ödemek (bono, çek)
  3. Onur, şeref, itibar, saygıdeğerlik
  4. Şöhret, nam, ün
  5. Şeref kaynağı, yüz akı
  6. İmtiyaz, ayrıcalık
  7. Namus, iffet
  8. Yargıçlara verilen ünvan
  9. Derslerinde üstün başarı gösteren üniversite veya kolej öğrencilerine verilen şeref payesi
  10. İskambil oyunlarında en yüksek dört veya beş koz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

upon my honourupon my conscienceupon my life!upon my oathupon my worduponupon oathupon receipt hereofupon requestupon thismymy baggage is brokenmy baggage is broken and some things are missingmy beautifulmy best complimentsmy better halfmy blood type is a positivemy blood type is ab negativemy change pleasemy chuckmM bandım cetvelim crewM CSF
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın