upon my conscience ne demek?

 1. Vallahi billahi

vallahi

 1. "Tanrı'yı tanık tutarım, Tanrı hakkı için" anlamında bir yemin sözü, billahi, tallahi
 2. (en)By God.
 3. (en)Swear it is so.
 4. (en)Swear it's true.
 5. (en)For the life of me.
 6. (en)By jingo.

upon

 1. Üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde
 2. -e,-de , ile
 3. Vukuunda, hususunda
 4. Şartıyle, göre
 5. Takdirde
 6. Üzerine, üzerinde

upon my honor

 1. Şerefim üzerine, namusum üzerine

my

 1. Benim
 2. Aman! Olur şey değil ! Hayret!
 3. Hayret, vay be
 4. Million years.
 5. Hayret!, vay be!

conscience

 1. İnanç
 2. Vicdan
 3. Vicdanlılık
 4. Ahlaki duygu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uponupon my honorupon my honourupon my life!upon my oathupon my wordupon oathupon receipt hereofupon requestupon thismymy baggage is brokenmy baggage is broken and some things are missingmy beautifulmy best complimentsmy better halfmy blood type is a positivemy blood type is ab negativemy change pleasemy chuckmM bandım cetvelim crewM CSF
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın