uçus hatti ne demek?

 1. (en)Line of flight

line

 1. Dizi, sıra
 2. Kuyruk, sıra
 3. Dize
 4. Hat
 5. Çizgi, yol, hat
 6. Çizmek, çizgi çizmek
 7. Satır
 8. Ip, sicim
 9. Iplik
 10. Içine astar koymak, astarlamak

uçus sonrasi kontrolu

 1. (en)After flight check

uçu ortası belli olmamak

 1. (iş için) neresinden başlanacağı kestirilemez durumda olmak.

hatt

 1. Sınır. Çizgi. Hudud.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uçus sonrasi kontroluuçu ortası belli olmamakuçucuuçucu anestezikleruçucu bazik azotuçucu bellekuç alanuç atardamaruç baba torikuç beyihatti ibdalhatti muadelehatti tahvilhattiyyehatthatt ı balahatt ı bürkanıhatt ı munassıfhatt ı mümasshathat amplifikatörühat aygıtı erişimihat bekçisihat blok anestezi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın