hatti muadele ne demek?

  1. Bk. doğrusal denklem

doğrusal denklem

  1. X. ler bilinmeyenleri göstermek üzere (…) denklemi.
  2. (en)Linear equation.
  3. (fr)Equation linéaire

hatti ibdal

  1. Bk. doğrusal dönüşüm

hatti tahvil

  1. Bk. doğrusal dönüşüm

muadele

  1. Eşitlik, beraberlik, denklik.
  2. Anlaşılmaz iş.
  3. Denklem.
  4. Müsavilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hatti ibdalhatti tahvilhattiyyehatthatt ı balahatt ı bürkanıhatt ı munassıfhatt ı mümasshathat amplifikatörühat aygıtı erişimihat bekçisihat blok anestezimuadelemuadele i cebriyemuadeletmuadelet ameliyesimuadelet kaziyesimuadelatmuadmuadadatmuadatmuaddmuaddalmuabbermuabbirmuabbirınmuaccelmuaccelane
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın