tympanic membrane atelectasia ne demek?

 1. Timpanik zar atelektazisi

timpanik

 1. Kulak zarına veya orta kulağa ait olan, timpani.
 2. Zile benzeri, tınlayan.
 3. (en)Tympanic.

tympanic

 1. Davula benzer
 2. Bkz. timpanik
 3. Kulak davulu ile ilgili, sesi yansıtan

tympanic bone

 1. Timpan kemiği

membrane

 1. Örtenek
 2. Çeper, cidar
 3. Kaplama
 4. Zar
 5. Bkz. membran
 6. Parşömen parçası

atelectasia

 1. Atelektazi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tympanictympanic bonetympanic cavitytympanic colictympanic membranetympanic soundtympanitympania of calftympania ruminis chronica recidivariatympantympanaltympanal organtympanectomymembranemembrane bonemembrane cloacaemembrane keyboardmembrane partmembrane potentialmembrane proteinmembrane transportmembrane transport proteinsmembrane vesiclemembranmembran elektrotmembran potansiyelimembran rüptürümembran stabilize edici etkinlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın