membrane ne demek?

 1. Zar
 2. Bkz. membran
 3. Parşömen parçası
 4. Örtenek
 5. Çeper, cidar
 6. Kaplama

zar

 1. İnce perde veya örtü.
 2. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar ve organ bölümleri, çeper.
 3. Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı.
 4. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper.
 5. Kadınların örtündükleri çarşaf, car (II).
 6. Titreşerek ses üreten ince metal yaprak.
 7. Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
 8. Sestoplarda, sesyayarda üzerine gelen ses dalgaları ya da elektrik akımına uygun titreşimler yapan parça.
 9. Hücrezarı.
 10. Bir dokuyu saran ince tabaka.

membran

 1. Anatomik bir yapının ince dış örtüsü
 2. Bk. basaç zarı
 3. Zar.
 4. Bkz. tunika
 5. (en)Membranaceous, of or pertaining to a membrane.
 6. (en)Membrane.

membrane bone

 1. Zar kemik

membrane cloacae

 1. Kloaka zarı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

membrane bonemembrane cloacaemembrane keyboardmembrane partmembrane potentialmembrane proteinmembrane transportmembrane transport proteinsmembrane vesiclemembranellamembranmembran elektrotmembran potansiyelimembran rüptürümembran stabilize edici etkinlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın