triklormetan ne demek?

  1. Kloroform.
  2. (en)Trichlormethane.

triklorasetik asit

  1. Formülü CCl3COOH, molekül kütlesi 163,4, e.n. 57
  2. (en)Trichloracetic acid

trikloretan

  1. Formülü C2H3Cl3, mol kütlesi 133,4 g, 1,1,1 izomerinin yoğunluğu 1,325 g/mL, k.n. 75

Türetilmiş Kelimeler (bis)

triklorasetik asittrikloretantrikloretanoltrikloretilentriklorfon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın