toplama kabı ne demek?

  1. (en)Receiver.

toplama kabi

  1. (en)Drip pan

toplama kampı

  1. Savaşta, düşman milletten sivil halkın, savaş tutsaklarının veya siyasi tutukluların topluca tutuldukları yer, temerküz kampı
  2. (en)Concentration camp.
  3. (en)Concentration / internment camp.

kab

  1. 1. topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (mecazen): şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. ka'b b. züheyr (vll.yy.): sahabedendir. rasulullah için okuduğu kaside-i bürde çok meşhurdur. birçok dillere çevirisi yapıldı. (Yazılışı: ka'b)
  2. Çok eski devir silahlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her "yay" da "iki kab" olan miktar.
  3. Seyahat edip gezmek.
  4. Topuk kemiği, ayak bileği, aşık kemiği. (Osmanlıca'da yazılışı: ka'b)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

toplama kabitoplama kampıtoplama kuralıtoplama balıkçılıktoplama bölgesitoplama collectingtoplama çizelgesitoplama esertoplamatoplama havuzutoplama işaretitoplamtoplam ağırlıktoplam aktarımtoplam avtoplam ayırma birimlerikabı kavseynkabıcakkabılakkabıldakkabıllamakkabına koymakkabına sığmamakkabına sığmayankabırçakkabışkabkabakaba adamkaba ama iş görürkaba ayar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın