topic konu ne demek?

 1. Mevzu

mevzu

 1. Konu
 2. Konu.
 3. Bahis. Üzerinde durulan mes'ele.
 4. Bk. konu
 5. (en)Subject.
 6. (en)Topic.
 7. (en)Subject matter.
 8. (en)Object.
 9. (en)Topic konu.
 10. (en)Sth which has been laid down or adopted.

topic sentence

 1. Konu cümlesi

topic

 1. Tema
 2. Mesele, söz konusu
 3. Konu, mevzu.

konu

 1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
 2. Üzerinde konuşulan şey, bahis
 3. Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri.
 4. Sinema ve televizyon alıcısının, fotoğraf aygıtının merceğinin, üzerine yöneltildiği ve görüntüsünü saptamayı amaçladığı temel varlık, nesne, görünüm
 5. Bu yolda saptanmış olan nesne
 6. Öykülü bir filmin ya da televizyon oyununun en kısa biçimde anlatılabilecek olgusu.
 7. Herhangi bir ders kapsamının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri.
 8. Ele alınan, üzerindekonuşulan ya da yazı yazılan düşünce, sorun, durum ya da olay.
 9. (en)Subject.
 10. (en)Object,.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

topic sentencetopictopicaltopical anesthetictopical colorstopical dramatopical wound agentstopicalitytopicallytopicstopiatopiarytoptop a classtop a hilltop a treetop ağaçkonukonu komşukonu başlığıkonu başlığı kaynak dizimikonu bulmakonu cümlesikonu dışıkonu dışı olankonu dışı olmakkonu dışı sözkonkon tiki kuramıkonakona coastkona göçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın