titreme salgını ne demek?

 1. Kanatlı ensefalomiyelitisi.
 2. (en)Epidemic tremor.

kanatlı

 1. Kanadı olan
 2. (en)Alated.
 3. (en)Winged.
 4. (en)Ptero-.
 5. (en)Finned.

titreme

 1. Titremek işi
 2. Bk. ışıktitremesi.
 3. Sinema ya da almaç görüntülüğünde resmin sürekli olarak hafifçe kıpırdaması biçiminde ortaya çıkan durum
 4. Bk. kırpışma
 5. Bir filmin ya da mıknatıslı ses kuşağının seslendirme ya da okuma aygıtındaki geçişinde düzensizlikten dolayı sesin bozulması.
 6. İskelet kaslarının gözle görülür biçimde titremesi, tremor. Korku, hipokalsemi, hipomagnezemi, ateşli hastalıklar ve elektrolit dengesizliği gibi nedenlerden kaynaklanır.
 7. (en)Shaking.
 8. (en)Trembling.
 9. (en)The shivers.
 10. (en)Shivering.

titreme deseni

 1. (en)Dither pattern

salgı

 1. Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz.
 2. Güneşten dışarı doğru madde fırlaması.
 3. Bir bez veya bez hücresinden meydana getirilip çıkarılan sıvı ya da maddeler. Sekresyon.
 4. Salgı bezi tarafından salgılanan madde.
 5. (en)Secretory.
 6. (en)Secretion.
 7. (en)Excretion.
 8. (en)Discharge.
 9. (en)Humor.
 10. (en)Humour.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

titremetitreme desenititreme halindetitreme halindekititreme kalitesititreme nöbetititreme süzgecititremektitremelititremeli felçtitremtitrem ayarıtitretitre etmetitre etmektitrektitrek alevsalgınsalgın hastalıksalgın hastalıklar bilimisalgın olmaksalgınbilimsalgısalgı bezesisalgı bezisalgı cebisalgı epiteli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın