thriftlessly ne demek?

  1. İdaresizce
  2. Tutumsuzca
  3. Müsrifçe

thriftless

  1. Tutumsuz, savurgan, müsrif
  2. Idaresiz, tutumsuz, müsrif

thriftlessness

  1. Savurganlık, müsriflik, tutumsuzluk

Türetilmiş Kelimeler (bis)

thriftlessthriftlessnessthriftthrift boxthrift institutionthrift shopthriftily
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın