this cant happen to me ne demek?

 1. Bu bana olamaz, bu benim başŸıma gelemez, aşŸırı kendine güven ve gönül rahatlığŸı ortaya koyan ifade (Yazılışı: this can't happen to me)

this

 1. Bu kadar, böyle
 2. Bu

this and that

 1. Öteberi

cant

 1. (en)Jargon, slang; hypocrisy, false piousness; slope, slant.
 2. (can not) f. edememek, yapamamak, gücü yetmemek (Yazılışı: can't)
 3. Meyil
 4. Şiv
 5. Yatay kesit
 6. Eğmek, şivlendirmek, meylettirmek
 7. Ani bir hareketle fırlatmak
 8. Eğilmek, meyletmek, bükülmek
 9. Dönmek.
 10. Yapmacık

happen

 1. Meydana gelmek
 2. Rast gelmek
 3. Başından geçmek
 4. Tesadüf etmek
 5. Rastlamak, başına gelmek
 6. Vuku bulmak
 7. Gerçekleşmek
 8. Olmak, vaki olmak
 9. Cereyan etmek, olmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

thisthis and thatthis applies only tothis card is expiredthis card is not validthis child is methis claim wont hold waterthis daythis day fortnightthis day last weekthiacetarsemide sodiumthiaminthiamin diphosphatethiaminasethiaminecantcant be botheredcant breathecant find the wordscant help itcant hookcant live withoutcant look him in the eyescant overcant say bo to a goosecancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın