tenkihat ne demek?

  1. Bütçe üzerinde düzenleme yapmak amacıyla memur maaşından yapılan indirmeler.

tenkih

  1. Nikah etmek, nikahlanmak.
  2. Bk. ayıklama

tenkihül menat

  1. Menatın, yani illetin ayıklanması. Usul-ü Fıkhın kıyas bahsine ait bir ıstılahtır. Kıyasın dört rüknünden biri olan illetin, diğer benzeri hususiyetlerden ayıklanmasıdır. Şöyle ki: Şari (Allah C.C.) bir hükmü bir sebebe bina eder. Fakat o illetle beraber hükme te'siri olmayan birçok özellikler de bulunur. Bu yabancı özellikleri ayıklamak ve esas sebebi meydana çıkarmak gerektir. İşte bu, bir tenkih-ül menat çalışmasıdır. (Osmanlıca'da yazılışı: tenkih-ül menat)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tenkihtenkihül menattenkibtenkidtenkide hedef olan kimsetenkiditenkidi tefekkürtenkartenkıye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın