tellürometre ne demek?

  1. Birbirini gören noktalar arasındaki uzaklıkları ölçmeye yarayan ve elektrik dalgasının bir mesafeyi kat etmesi için gerekli zamanı ölçmeye yarayan radyoelektrik cihaz.
  2. (en)Tellurometer.

tellür

  1. Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6,24 olan, 450 °C'de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Te).
  2. Simgesi Te, atom numarası 52, atom kütlesi 127,60 g, e.n. 450
  3. (en)Tellurium.

tellürat

  1. (en)Tellurate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tellürtellürattellüre ait
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın