tellür ne demek?

  1. Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6,24 olan, 450 °C'de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Te).
  2. Simgesi Te, atom numarası 52, atom kütlesi 127,60 g, e.n. 450
  3. (en)Tellurium.

tellürat

  1. (en)Tellurate.

tellüre ait

  1. (en)Telluric.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tellürattellüre aittellürometretelltell a fibtell a joketell a lietell a long rigmaroleteltel avivtel aviv 25tel aviv museumtel boyu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın