tazarruname ne demek?

  1. Sinan Paşa'nın tanrıya yalvarışlarını ve öğüşlerini içine alan manzum eser.

tazarru

  1. Yakarma.
  2. Bir şeye gizlice yaklaşmak.

tazarruda bulunmak

  1. Tanrı'ya yakarmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tazarrutazarruda bulunmaktazarruen ve hufyetentazarruftazarrukarane
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın