tazarrukarane ne demek?

  1. Tazarru ederek. Tazarru etmek suretiyle. (Osmanlıca'da yazılışı: tazarru'kârane)

tazarru

  1. Yakarma.
  2. Bir şeye gizlice yaklaşmak.

tazarruda bulunmak

  1. Tanrı'ya yakarmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tazarrutazarruda bulunmaktazarruen ve hufyetentazarruftazarruname
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın