tanınmak ne demek?

 1. Kim olduğu bilinmek

  İçeride bir süre, tanınan bu sesin verdiği bir korku ile her şey sustu.

  R. H. Karay
 2. Herhangi bir özelliği ile bilinmek

  Meddahlıkta kendinden önce gelenleri geçmiş bir adam olarak tanınmıştı.

  M. Ş. Esendal

  Tanınmak daha çok kendini tanıtmakla olabilir.

  Metin And
 3. Hukuki yönden varlığı kabul edilmek.
 4. (en)To become known.
 5. (en)Gain fame.
 6. (en)To be known.
 7. (en)To be well-known.
 8. (en)To win fame.
 9. (en)To be recognized.
 10. (en)To be acknowledged.
 11. (en)To be known for.
 12. (en)To earn a fame.
 13. (en)Come into prominence.
 14. (en)Come to the fore.
 15. (en)To gain currency.
 16. (en)Cut it fat.
 17. (en)Cut a shine.
 18. (en)To come to be known.

kim

 1. "Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü
 2. Ki
 3. (en)Whoever.

tanınma

 1. Tanınmak işi.
 2. (en)Recognition.
 3. (en)Acknowledgement.

tanınma adları

 1. Herkesin tanıyıp benimsediği ve mal alırken aradığı markalar.
 2. (en)Denominations.
 3. (fr)Dénominations

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tanınmatanınma adlarıtanınmamıştanınmamış kimsetanınmayantanıntanınabilirtanınamaztanınan kimsetanınırtanıtanı analitik fonksiyontanı iletisitanı işlevitanı kipi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın