tanı radyolojisi ne demek?

 1. Hastalığın tanısını koymak için kullanılan radyografi, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleri, diyagnostik radyoloji.
 2. Tanı için uygulanan tıbbî radyoloji.
 3. (en)Diagnostic radiology.
 4. (fr)Radiodiagnostic

tanı

 1. Bir hastalığı tanıma işi, teşhis.
 2. Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilmesi. Diyagnoz.
 3. Hastalık belirtilerine ve hastalıkla ilgili her türlü muayene bulgularına dayandırılarak hastalığın niteliğinin ortaya konması, diagnoz, diyagnoz, diyagnozis, teşhis.
 4. Belirtilere ve bulgulara göre hastalığın belirlenmesi, diyagnoz, teşhis.
 5. Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilmesi.
 6. (en)Diagnose.
 7. (en)Diagnosis.
 8. (en)Diagnostic.
 9. (en)Diagnosis teşhis.
 10. (al)Diagnose

tanı analitik fonksiyon

 1. Bir analitik fonksiyonun verilen elemanının analitik devamından elde edilebilen tüm elemanlar kümesi.
 2. (en)Complete analytic function.
 3. (fr)Fonction analytique compléte

radyoloji

 1. Işık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, ışın bilimi.
 2. Bk. ışımbilim
 3. Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.
 4. Işın bilimi
 5. Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ışınların ve diğer tekniklerin (ses dalgası, radyoizotop vb.) uygulanmasını konu alan bilim dalı.
 6. İyonlaştırıcı ışınımın tıp ve endüstri alanlarındaki uygulanmasını inceleyen bilim dalı.
 7. (en)Radiology.
 8. (fr)Radiologie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tanıtanı analitik fonksiyontanı iletisitanı işlevitanı kipitanı koydurantanı koymaktanıdıtanıdıktanıdık çıkmaktantan ağarmaktan aydınlığıtan fonksiyonutan liquorradyolojistradyolojiradyolojikradyolojik korumaradyolog
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın