tamir enzimi ne demek?

  1. Çift DNA ipliğinde kopmuş tek iplik ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş kısımları tamir eden DNA'ya bağlı bir DNA polimeraz enzimi.

tamir edebilir misiniz

  1. (en)Can you fix this.

tamir edilebilir

  1. (en)Repairable.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tamir edebilir misiniztamir edilebilirtamir edilemeyecek şekildetamir edilemeztamir edilemez biçimdetamirtamir bin tamirtamir edilmiştamir edip yenilemektamir ettamitamidtamiktamikattamilenzimenzim aktivasyonuenzim baskılanmasıenzim enz eenzim enzymeenzenzaenzadenzalenzam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın