talimatname ne demek?

 1. Yönetmelik.
 2. Yönetmelik.
 3. Bk. yönetmelik
 4. Yönetmelik. (Osmanlıca'da yazılışı: ta'limat-name)
 5. (en)Regulations book.
 6. (en)Regulations.
 7. (en)Rules.
 8. (en)By-laws.
 9. (en)Guide.
 10. (en)Instruction manual.
 11. (en)Instruction sheet.
 12. (en)Letter of instruction.
 13. (en)Standing rules.
 14. (en)Regulatory statute.
 15. (en)Regulations yönetmelik.

yönetmelik

 1. Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü.
 2. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname.
 3. (Hukuk) Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge.
 4. Yasa ve tüzüklerin uygulanmasında görevlilere yol göstermek, yasa ve tüzüklere aykırı olmamak üzere bir ya da birkaç bakanlık ve belediyelerce çıkarılıp resmi gazetede yayımlanan nesnel kuralların tümü.
 5. (en)Standing order, regulation, rule.
 6. (en)Code.
 7. (en)Regulations.
 8. (en)Guide.
 9. (en)Standing orders.
 10. (en)Ordinance.

talimat

 1. Yönerge
 2. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandanlık, başkanlık veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar.
 3. Bk. kurallama
 4. Bk. düzerge
 5. Bir iş hakkında hareket tarzını bildiren emirler. (Osmanlıca'da yazılışı: ta'limat)
 6. (en)Instruction.
 7. (en)Instructions.
 8. (en)Direction.
 9. (en)Rule.
 10. (en)Directive.

talimat kitabı

 1. (en)Instruction book.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

talimattalimat kitabıtalimat verilmemiştalimat vermektalimat veya bilgi vermek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın