tıs yok ne demek?

 1. (bir yerde) hiç ses olmadığını anlatır.

tıs

 1. Kaz, kedi, yılan vb.nin çıkardığı ses.
 2. (en)Hiss.

tıslak

 1. Kısmi gırtlak felci.
 2. (en)Roar in.

yok

 1. Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı.
 2. Yasaklanmış olan şey, yasak.
 3. Olmayan, bulunmayan şey.
 4. "Hayır" anlamında kullanılan bir söz.
 5. Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz.
 6. Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz
 7. Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.
 8. Keenlemyekün.
 9. Nitelikleri bakımından başkalarıyla karşılaştırıldığında eksiği olmayan, denk olan.
 10. (en)Absent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tıstıslaktıslamatıslamaktıslamamaktıslayantıslayan bir sesletıslayıştıstıhtıstımbıltıbtıb cerahat toplamaktıb çıbantıb kabarcıkyokyok ananın örekesiyok bahasına satışyok canımyok dedirtmekyok denecek kadar az şansyok devenin başıyok ediciyok edici depremyok edici kimseyoyo heave hoyo hoyo yoyob
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın