yok denecek kadar az şans ne demek?

 1. (en)Not a dog's chance.

yok

 1. Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı.
 2. Yasaklanmış olan şey, yasak.
 3. Olmayan, bulunmayan şey.
 4. "Hayır" anlamında kullanılan bir söz.
 5. Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz.
 6. Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz
 7. Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.
 8. Keenlemyekün.
 9. Nitelikleri bakımından başkalarıyla karşılaştırıldığında eksiği olmayan, denk olan.
 10. (en)Absent.

yok ananın örekesi

 1. Argo saçma bir söze karşı verilen karşılık: “Dünya yuvarlakmış... Yok ananın örekesi.” -H. R. Gürpınar.

necek

 1. Karasaban demirindeki çamur ve pislikleri temizlemeğe yarayan messenin alt ucundaki yassı demir parçası. (Emeğil *Pınarbaşı -Kayseri)

kadar

 1. Ölçüsünde, derecesinde
 2. Büyüklüğünde, genişliğinde.
 3. Dek, değin
 4. Gibi
 5. Denli
 6. Süre belirten bir söz
 7. Miktarda, derecede
 8. Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten bir söz
 9. (en)As much as.
 10. (en)As far as.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yokyok ananın örekesiyok bahasına satışyok canımyok dedirtmekyok devenin başıyok ediciyok edici depremyok edici kimseyok edici şeyyoyo heave hoyo hoyo yoyobdenedene holedenebdeneboladenefdenden aşağı haliden bakmakden baskaden başka
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın