tın suresi ne demek?

 1. Kur'an-I Kerim'in 95. suresinin ismidir. Mekkidir. Vettini Suresi de denir. (Osmanlıca'da yazılışı: tîn suresi)

tın

 1. Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi.
 2. Can, ruh; öz; nefes, soluk.
 3. İncir. (Osmanlıca'da yazılışı: tîn)
 4. (en)Interj. ting.

tınab

 1. (C.: Tunub) Kazığa bağlanan çadır ipi.

sure

 1. Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
 2. kur’an ’ın yüz on dört bölümünden her biri.
 3. Kur'an-I Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 4. (en)Sura.
 5. (en)In a sure manner; safely; certainly.
 6. (en)Certainly knowing and believing; confident beyond doubt; implicity trusting; unquestioning; positive.
 7. (en)Physically secure or dependable; 'a sure footing'; 'was on sure ground' certain not to fail; 'a sure hand on the throttle' infallible or unfailing; 'a sure sign of one's commitment' worthy of trust or confidence; 'a sure friend'.
 8. (en)Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be sure of success; to be sure of life or health.
 9. (en)Definitely or positively ; 'the results are surely encouraging'; 'she certainly is a hard worker'; 'it's going to be a good day for sure'; 'they are coming, for certain'; 'they thought he had been killed sure enough'; 'he'll win sure as shooting'; 'they sure smell good'; 'sure he'll come'.
 10. (en)Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or disappoint expectation; unfailing; strong; permanent; enduring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tıntınabtınaltınartınastınas atmaktınaztınaz makinesitınaz yeritınbartıbtıb cerahat toplamaktıb çıbantıb kabarcıksuresure as deathsure enoughsure firesure footedsursur chargesur dinlemeksur ile çevirmeksur şehri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın