tıka ne demek?

  1. (en)Stop, plug, choke up, choke, obstruct, block, block up, stop up, clog, stuff, bung, bung up, congest, engorge, foul, foul up, glut, hold, jam, obturate, occlude, plug up, seal off, spike, spile, stopple, tampon, wad.

tıka basa

  1. Çok sıkıştırarak, hiç boş kalmayacak biçimde, iyice dolarak
  2. (en)Full to the brim.

tıka basa doldurmak

  1. Doldururken çok bastırıp sıkıştırmak. Hiç boş yer kalmayacak şekilde doldurmak.
  2. (en)Cram, stoke, pack, tuck away, clutter up, clutter, choke up, encumber, glut, gorge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tıka basatıka basa doldurmaktıka basa dolutıka basa doymaktıka basa doymuştıka basa yedirmektıka basa yemetıka basa yemektıkabasatıkaçtıktık açılantık açılırtık paratık para vermek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın