tıb meme iltihabı ne demek?

 1. (en)Mastitis

mastitis

 1. Emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durum
 2. Meme yangısı
 3. (en)Mastitis.
 4. Meme inflamasyonu
 5. Meme iltihabı

tıb

 1. (C.: Etyab) Güzel koku. Güzel kokusu için sürülen şey. (Osmanlıca'da yazılışı: tîb)
 2. (Bak: Tıbb)
 3. Gölge.
 4. (en)Bulla

tıb cerahat toplamak

 1. (en)Maturate

meme

 1. Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik.
 2. Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü
 3. Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı
 4. Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı.
 5. Gemi çapasında kolların birleştiği şişkin yer.
 6. Omurgalı hayvanlardanmemelilerin (Mammalia) dişisinde bulunan ve canlı doğan yavrunun beslenmesini sağlamak üzere süt bezlerini kapsayan yapılar.
 7. Hava ya da yakıtın akışını denetleyen ufak, delikli parça.
 8. Sayı ve yerleştiği yer bakımından hayvan türlerine göre değişiklik gösteren ve süt salgılayan organ, mamma, hlk. yilin.
 9. Hlk. Sığır gövde etinde, bir ucunda meme veya testis altı dokular bulunan, kalın yapıda, oldukça yağlı pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.Dgr.: anat. mamma
 10. (en)Spray nozzle.

iltihabı

 1. İltihabla alakalı. (Osmanlıca'da yazılışı: iltihabî)
 2. (en)Urethritis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tıbtıb cerahat toplamaktıb çıbantıb kabarcıktıbatıbaatıbaktıbaletıbbtıbbememememe alveolümeme ameliyatımeme ampütasyonumeme apsesimeme banyosumeme başmeme başımeme başı aerosolümeme başı daldırma çözeltisimem.memad movementmemalıkmemalikmemalik i ecnebiyye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın