meme ampütasyonu ne demek?

 1. Meme loplarından birisinin veya tamamının ameliyatla çıkarılması, mammektomi, mammotomi, mastektomi.
 2. (en)Udder amputation.

meme

 1. Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik.
 2. Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü
 3. Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı
 4. Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı.
 5. Gemi çapasında kolların birleştiği şişkin yer.
 6. Omurgalı hayvanlardanmemelilerin (Mammalia) dişisinde bulunan ve canlı doğan yavrunun beslenmesini sağlamak üzere süt bezlerini kapsayan yapılar.
 7. Hava ya da yakıtın akışını denetleyen ufak, delikli parça.
 8. Sayı ve yerleştiği yer bakımından hayvan türlerine göre değişiklik gösteren ve süt salgılayan organ, mamma, hlk. yilin.
 9. Hlk. Sığır gövde etinde, bir ucunda meme veya testis altı dokular bulunan, kalın yapıda, oldukça yağlı pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.Dgr.: anat. mamma
 10. (en)Spray nozzle.

meme alveolü

 1. Memede süt üretimi ve salgısı yapan, kübik epitel tabakayla bunları dıştan kuşatan miyoepitelden meydana gelmiş memenin en küçük fonksiyonel birimi.
 2. (la)Alveolus

ampütasyon

 1. Bir organı kesip çıkarma.
 2. Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma
 3. Bir organın veya çıkıntı biçiminde bir oluşumun kesilip çıkarılması.
 4. (en)Amputation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

memememe alveolümeme ameliyatımeme apsesimeme banyosumeme başmeme başımeme başı aerosolümeme başı daldırma çözeltisimeme başı deliğimem.memad movementmemalıkmemalikmemalik i ecnebiyyeampütasyonampütasyon nöromuampüteampül
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın