tümevarımsal ne demek?

  1. (en)Inductive.

tümevarımsal ispat

  1. Tümevarma ilkesini dayanan ispat yöntemi, tümevarma ispat yöntemi.
  2. (en)Proof by induction.
  3. (fr)Démonstration par induction mathématique

tümevarımsal küme

  1. Küme olan tümevarımsal sınıf, induktif küme. En küçüktümevarımsal küme doğal sayıların w kümesidir.
  2. (en)Inductive set.
  3. (fr)Ensemble inductive

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tümevarımsal ispattümevarımsal kümetümevarımsal limittümevarımsal sınıftümevarımsal sistemtümevarımsal topolojitümevarımtümevarım yöntemitümevarımcıtümevarımcı bilimlertümevarımcı sayımbilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın