törel bilinç ne demek?

 1. Ahlaksal bilinç, iyi ve kötü üzerine bilinç, iyi ile kötü, doğru ile yanlışın ne olduğu üzerindeki duygu, içten bir bilme. 1- İnsanın ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama, yapma gücü (yetisi). 2- İnsanın kendi davranışlarının ahlâkça değerli olup olmadığı üzerine öznel bilinç. Bu bilinç yapmayı ya da yapmamayı öğütleyerek, uyararak, suçlayarak, yargılayarak, onaylayarak, ve kınayarak kendine özgü bir biçimde yaşam ve eylemlerimize eşlik ediyor gibidir. 3- İçimizdeki bir ses ya da Tanrı'nın sesi olarak da yorumlanır, ama burada (özellikle son durumda) yanılan törel bilincin de olduğunu ve törel bilincin bir savaş alanına dönebileceğini de unutmamak gerek. Törel bilincin kökeni konusunda birbirine karşıt iki görüş vardır: 1-törel bilinç bir gelişme ürünüdür; hayvanda da bulunan başlangıç durumundan gelişmiş biçimine eğitim ve alışkanlık yoluyle ulaşılır. 2- a.törel bilinç gerçekte insana özgü bir şeydir; temelini insanın özünde bulur. Ama törel bilinci insanda temellendiren anlayış da eğitimi gerekli görür ve gelişme olanağını dışarda bırakmaz, b. Toplumda kazanılır; insanın toplumsal benliği ile ilgilidir, c. Tanrı insanıtörel bilinçle donatmıştır.
 2. (en)Conscience.
 3. (fr)Conscience morale
 4. (fr)Conscience
 5. (la)Conscientia

törel bilinç özgürlüğü

 1. Bk. özgürlük
 2. (fr)Liberté de conscience

törel bölümleme

 1. Uluslararası Katolik Sinema Kurumu'nun her film için yaptığı ve katoliklerin uymasını istediği bölümleme.
 2. (en)Moral classification.
 3. (fr)Cotation morale, cote morale

bilinç

 1. Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur
 2. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.
 3. Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü.
 4. Dimağ.
 5. Temel bilgi, temel görüş.
 6. T. Psk: İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali. Şuurun dereceleri vardır. Mesela: Düşünüyorum ve düşündüğümü biliyorum, yine düşündüğümü bildiğimi de biliyorum ve hakeza. Şuurlu olma ruhun bir vasfıdır. Maddede şuur yoktur. Ve şuurun maddi izahı şuursuzca bir izah olup batıldır. (Bak: Şuur)
 7. Duyum, heyecan, düşünme ya da başka bir ruh etkinliğiyle nitelenen durum,
 8. Ben'in kendi etkinlik ve duygulanmalarını sezebilmesi.
 9. Geniş anlamda zihin.
 10. Bir topluluktaki ruhsal etkinliğin ya da ruhsal durumların tümü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

törel bilinç özgürlüğütörel bölümlemetörel alıklıktörel gerçekçiliktörel kişiliktöreltörelcitörelciliktörelere uymatöreleri uygulayantöretöre bilimitöre cinayetitöre dışıtöre dışıcılıkbilinçbilinç akışıbilinç akışı romanıbilinç altindabilinç bulanıklığıbilinç dışıbilinç eşiğibilinç genişliğibilinç katıbilinç kaybıbilince yansıyan olaybilinci yerine gelmekbilincinde olanbilincinde olmabilincine varmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın