törel alıklık ne demek?

 1. Bütün anlıksal yeteneklerde herhangi bir aksaklık bulunmadığı halde törel değer ve ilkeleri öğrenip bunlara uyabilmekte yetersizlik gösterme. (Bugün ruhbilimsel geçerliği olmadığı anlaşılmıştır.)

törel

 1. Töreye uygun olan.
 2. Töre ile ilgili.
 3. Soylu kimse
 4. Iyi eğitilmiş kimse
 5. (en)Conventional.
 6. (en)Ethical.
 7. (en)Moral.

törel bilinç

 1. Ahlaksal bilinç, iyi ve kötü üzerine bilinç, iyi ile kötü, doğru ile yanlışın ne olduğu üzerindeki duygu, içten bir bilme. 1- İnsanın ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama, yapma gücü (yetisi). 2- İnsanın kendi davranışlarının ahlâkça değerli olup olmadığı üzerine öznel bilinç. Bu bilinç yapmayı ya da yapmamayı öğütleyerek, uyararak, suçlayarak, yargılayarak, onaylayarak, ve kınayarak kendine özgü bir biçimde yaşam ve eylemlerimize eşlik ediyor gibidir. 3- İçimizdeki bir ses ya da Tanrı'nın sesi olarak da yorumlanır, ama burada (özellikle son durumda) yanılan törel bilincin de olduğunu ve törel bilincin bir savaş alanına dönebileceğini de unutmamak gerek. Törel bilincin kökeni konusunda birbirine karşıt iki görüş vardır: 1-törel bilinç bir gelişme ürünüdür; hayvanda da bulunan başlangıç durumundan gelişmiş biçimine eğitim ve alışkanlık yoluyle ulaşılır. 2- a.törel bilinç gerçekte insana özgü bir şeydir; temelini insanın özünde bulur. Ama törel bilinci insanda temellendiren anlayış da eğitimi gerekli görür ve gelişme olanağını dışarda bırakmaz, b. Toplumda kazanılır; insanın toplumsal benliği ile ilgilidir, c. Tanrı insanıtörel bilinçle donatmıştır.
 2. (en)Conscience.
 3. (fr)Conscience morale
 4. (fr)Conscience
 5. (la)Conscientia

alıklık

 1. Alık olma durumu veya alıkça bir iş, belahat.
 2. Saflık, bönlük, aptallık.
 3. Anlıksal yetersizliğin en aşağı düzeyi. (Genellikle anlak bölümleri 0-30 arasında olur.)
 4. (en)Stupidity.
 5. (en)Imbecility.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

töreltörel bilinçtörel bilinç özgürlüğütörel bölümlemetörel gerçekçiliktörel kişiliktörelcitörelciliktörelere uymatöreleri uygulayantöretöre bilimitöre cinayetitöre dışıtöre dışıcılıkalıklıkalıklamakalıklaşmaalıklaşmakalıklaştırmaalıklaştırmakalıkalık alıkalık salıkalıkça
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın