swear by ne demek?

 1. Üzerine yemin etmek, tümüyle güvenmek

swear blind

 1. Yemin etmek
 2. İki gözüm önüme aksın ki demek

swear an oath

 1. Yemin etmek, ant içmek

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

swear blindswear an oathswear atswear inswear intoswearswear it is soswear like a bargeeswear like a fishwifeswear like a trooperbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın