susam kemikleri ne demek?

 1. Hayvan türlerine göre sayıları değişen; ossa sesamoidea proximalia, os sesamoideum distale ve etçillere özgü ossa sesamoidea dorsalia’dan ibaret, çok küçük kemikler, ossa sesamoidea.
 2. Hayvan türlerine göre sayıları değişen; ossa sesamoidea proximalia, os sesamoideum distale ve etçillere özgü ossa sesamoidea dorsalia'dan ibaret çok küçük kemikler, ossa sesamoidea.Dgr.: anat. ossa sesamoidea
 3. (la)Ossa sesamoidea

susam

 1. Bu bitkinin yağ çıkarılan, öğütülerek tahin elde edilen ve simit vb.nin üzerine serpilen küçük sarımtırak tohumu.
 2. Süsen.
 3. Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum).
 4. (en)Sesame.
 5. (en)Sesame seed.

susam helvası

 1. Kaynatılmış ağdalı şekerden yapılan ve susama bulanan bir tür tatlı.

kemik

 1. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
 2. Bu sert organdan yapılmış.
 3. İskeleti oluşturan, içinde kollagen teller ve kalsiyum tuzları bulunan, süngerimsikemik ve sertkemik olmak üzere iki tipi olan, kasların bağlanmasıyla hareketi sağlayan, uzun, kısa ya da değişik boylarda olabilen, sertleşmiş bir özelleşmiş bağ dokusu tipi.
 4. Omurgalı hayvanların iskeletini meydana getiren madde.
 5. (en)Bone.
 6. (en)Osseous.
 7. (en)Osteoid.
 8. (en)Osteo-.
 9. (fr)Os

Türetilmiş Kelimeler (bis)

susamsusam helvasısusam küspesisusam yağısusamasusamaksusamamaksusamcısusamgillersusamhelvasısusasusa solüsyonususacaksusaksusak ağızlıkemikleri çıkmışkemikleri sayılankemikleri sayılmakkemikleri sızlamakkemiklerini ayıklamakkemiklerkemikkemik ağrısıkemik apsesikemik atmakkemik atrofisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın