surviving ne demek?

  1. SağŸ kalan, hayatta kalan, kalan, geride kalan, geriye kalan

surviving debts

  1. Kalan borçlar

survivability

  1. kalımlılık
  2. Kalımlılık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

surviving debtssurvivabilitysurvivablesurvivalsurvival curvesurvival ratesurvi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın