surviving ne demek?

  1. Hayatta kalan, kalan
  2. Sağ kalan
  3. Geride kalan, geriye kalan

surviving debts

  1. Kalan borçlar

survivability

  1. kalımlılık
  2. Kalımlılık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

surviving debtssurvivabilitysurvivablesurvivalsurvival curvesurvival ratesurvi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın