stow ne demek?

  1. Istif etmek, üst üste yerleştirmek
  2. Saklamak
  3. Densarmak (yelkeni)
  4. (argo) durdurmak
  5. Dinmek
  6. Neta etmek, istif etmek, istiflemek, yerleştirmek, vazgeçmek, sakınmak, kaçınmak, durdurmak, susturmak, gemide saklanmak, kaçak olarak binmek

stow away

  1. Yerine kaldırmak, saklamak, gemide saklanmak, kaçak olarak binmek

stow it

  1. Kes

Türetilmiş Kelimeler (bis)

stow awaystow itstow tostowagestowawaystowedstowingstostoastoacıstoacı etikstoacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın