state auditor ne demek?

 1. Hesap uzmanı

hesap

 1. Aritmetik.
 2. Matematiksel işlem.
 3. Alacaklı veya borçlu olma durumu
 4. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon.
 5. Oranlama, tahmin
 6. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
 7. Tutum, durum, anlayış.
 8. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.
 9. Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge.
 10. Bk. sayışım

state agency

 1. Devlet dairesi
 2. Kamu dairesi

state bank

 1. Devlet bankası
 2. Eyalet bankası

auditor

 1. Denetçi
 2. Mali denetçi
 3. Maliye müfettişi
 4. Dinleyici öğrenci
 5. Dersi dışarıdan izleyen öğrenci
 6. Hesap kontrolörü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

state agencystate bankstate bondstate bondsstate boundarystatestate budgetstate capitalstate capitalismstate carriagestatstastabstab in the backstab s.o. in the backstab smb. in the backauditorauditoriumauditorium areaauditorshipauditoryauditory abilityauditory agnosiaauditory apparatusauditory canalauditory capsuleauditon limitauditaudit adjustmentaudit bootaudit certificateaudit court
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın