spiegelgleichheit ne demek?

  1. Bk. bakışım

bakışım

  1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu.
  2. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.
  3. Bir biçimin, bir nesnenin parçaları arasında, bir noktaya, bir çizgiye ya da bir düzleme göre tam karşılıklı olma durumu. Bir nesne ile düz ayna görüntüsübakışımlıdır.
  4. (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanının yapı ve biçim benzerliği. Simetri.
  5. Benzer yarımlara bölünebilme hali, bir eksenin iki bölgesinin yapı ve biçim benzerliği, simetri.
  6. (en)Symmetry.
  7. (al)Symmetrie
  8. (al)Symmetrie, Spiegelgleichheit
  9. (fr)Symétrie
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın