sola abomazum deplasmanı ne demek?

  1. Şirdenin yer değiştirmesi.
  2. (la)Dislocatio abomasi sinistra

sola

  1. Hlk. Süt kesen hastalığı.
  2. Solus.

sola ait

  1. (en)Sinistral.

abomazum

  1. Şirden.
  2. (la)Abomasum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

solasola aitsola ayarlasola bükülensola çevirensola çevirmesola çevrinsola çevrinmesola çift oksola doğrusolsol açıksol açık oyuncususol anahtarısol atriumabomazumabomazusabomasalabomasal atonyabomasal bloatabomasal dilatationabomasal displacementabom
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın