sistemik emetik ne demek?

 1. (en)Systemic emetic.

systemic

 1. Sisteme ait olan
 2. Bkz. sistemik
 3. Bütün sisteme tesir eden
 4. Bütün vücuda tesir eden

sistemik enfeksiyon

 1. İlk enfeksiyon odağındaki etkenin konağın vücudunun tamamına veya ilk odaktan farklı organ ve dokularına yayıldığı enfeksiyon tipi.
 2. (en)Systemic infection.

sistemik etki

 1. Zirai ilaçların bitki iletken dokusu tarafından taşınarak hastalık ve zararlı etmenlerine karşı etkili olmasına denir.

emetik

 1. Bkz. vomitif
 2. Kusturucu.
 3. Bkz. kusturucu
 4. Kusmaya neden olan madde.
 5. (en)Emetic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sistemik enfeksiyonsistemik etkisistemik amiloidozissistemik amiloidozis sendromusistemik biyoyararlanımsistemik dekonjestansistemik dolaşımsistemiksistemik histiyositozissistemik lupus eritematozissistemi kilitleyen posta mesajlarısistemi yapılandırma kolaylığısistemsistem akış diyagramısistem analistisistem analizcisistem analiziemetikemetik toksinemetiemeticemetic drugemetic toxinemeticallyemetemeteemeeme seme yaramamakeme yaramakEMEAemeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın