sinir argınlığı ne demek?

 1. Nevrasteni.
 2. Beden ve ruhsal görevlerde gevşeme ve bitkinlik biçiminde beliren bir sinirce.
 3. (en)Neurasthenia, nervous breakdown.

sinir

 1. Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
 2. Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
 3. Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği
 4. Hoşa gitmeyen, can sıkan.
 5. Kas kirişi ve zarı.
 6. Birçoksinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı.
 7. Duyu ve hareket uyartılarını beyinden organlara, organlardan beyine ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
 8. (en)Nevre.
 9. (en)Arse.
 10. (en)Bugger.

sinir ağı

 1. Sölenterlerde görülen ve hücre uzantılarıyla ağ gibi birbirine bağlanmış olan sinir hücreleri sistemi.
 2. (en)Nerve net.
 3. (fr)Réseaux nerveux

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sinirsinir ağısinir ağrısısinir akimi yogunlugusinir altısinir ameliyatısinir biçimisinir bilimisinir bloğusinir bloğu anestezisisinisinibazsinicsinicismsinifargınlıkargınargındoğan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın