sinek kapan bitki ne demek?

 1. (en)Carnivore

carnivore

 1. Etobur hayvan
 2. Etobur, et yiyen hayvan
 3. Sinek kapan bitki.

sinek

 1. Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı.
 2. İskambil kâğıtlarının siyah renkte yoncayı andıranı, ispati.
 3. Bir takımyıldızın adı.
 4. Çiftekanatlılar takımına bağlı birçok böcek türünün ortak adı. bk. karasinek.
 5. Diptera takımındaki sineklerin genel adı.
 6. (en)Fly.
 7. (en)Housefly.
 8. (en)Common house fly.
 9. (en)Repellent.
 10. (en)Club.

sinek ağırlık

 1. Sinek sıklet.

kapan

 1. Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.
 2. Düzen, hile.
 3. Pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tartıldığı resmî büyük kantar ve bu kantarın bulunduğu yer.
 4. Tek ya da çift kolu karşısındakinin koltuğu altından geçirip ensesine bastırmak yoluna dayanan bir oyun. bk. tekkapan, çiftkapan.
 5. Balıkların serbestçe içeri girdikleri fakat dışarı çıkmalarına engel olan av aletleri.
 6. (en)Trap.
 7. (en)Snare.
 8. (en)Springe.
 9. (en)Wire.
 10. (en)Lure.

bitki

 1. Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.
 2. (en)Plant.
 3. (en)Vegetable.
 4. (en)Herb.
 5. (en)Wort.
 6. (en)Bearer.
 7. (en)Plant nebat.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sineksinek ağırlıksinek avlamaksinek kağıdısinek kurdusinek kuşusinek küçük ama mide bulandırırsinek küçüktür ama mide bulandırırsinek lavrasısinek mantarısinesine barsine curvesine çiçeğisine diekapankapan akarsukapan duygukapan kapanakapan kaplumbağagillerkapan kurmakkapan naibikapana düşmekkapana kısılma etkisikapana kıstırmakkapakapa çenenikapa sayısıkapaçkapaç boşluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın