shooting gallery ne demek?

  1. Poligon, atış yeri

shooting ground

  1. Avlak

shooting at

  1. Ateş eden
  2. Sapanla atan
  3. Gizlenerek siperden ateş eden

gallery

  1. Dehliz, koridor; üstü kapalı balkon; (cami, kilise veya tiyatroda) galeri; tünel; galeride toplanan halk; salon; den eski gemilerin kı,c tarafındaki galeri; mad galeri play to the gallery seyirciler üze rinde parlak bir tesir bırakmaya çalışmak; halkın sempatisini kazanmaya gayret etmek
  2. Galeri, dehliz, tünel, lağım, kemeraltı, üst balkon, ucuz balkon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

shooting groundshooting atshooting boxshooting brakeshooting coatshooting dayshootingshooting from different anglesshooting ironshooting licenseshootshoot a bullet from a rifleshoot a filmshoot a glanceshoot a glance atgallerygallery examplegallery viewgallerGaller dağ koyunugaller ile ilgiligaller prensigaller prensi edwardgallegalleassgalledgalledangallefüruşgallgall bladdergall bladder paralysisgall ductgall oak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın