setting a legal precedent ne demek?

 1. Hukuki bir içtahat yapma, gelecekteki kurallar/kararlar için temel oluşŸturan hukuki kural/karar

setting

 1. Düzenleme, dizme, bileme, çerçeve, olay yeri, hikayenin geçtiği yer, set, sahne, dekor, beste, batış, sertleşme (çimento vb.), bir kişilik yemek takımı, testere diş çaprazını ayarlama
 2. Kakılmış şey, mücevher yuvası
 3. Bir defada kuluçkaya konulan yumurtalar
 4. Tiyatro dekor
 5. Konunun geçtiği yer ve zaman, ortam
 6. Batma, gurup
 7. Bir kişilik yemek takımı
 8. Beste.

setting a precedent

 1. Içtahat yapma, yenilikçi mahkeme kararı; yeni bir yol tanımlama

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

legal

 1. Yasal.
 2. (en)Created by, permitted by, in conformity with, or relating to, law; as, a legal obligation; a legal standard or test; a legal procedure; a legal claim; a legal trade; anything is legal which the laws do not forbid.
 3. (en)According to the law of works, as distinguished from free grace; or resting on works for salvation.
 4. (en)According to the old or Mosaic dispensation; in accordance with the law of Moses.
 5. (en)Done or performed in accordance with the forms and usages of law, or in a technical manner An Act may be legal but, if not constitutional, it is not lawful.
 6. (en)Computerized database maintained by the NYSE to keep track of enforcement actions, audits, and complaints against member firms.
 7. (en)The Legal Nurse Consultant provides medical and nursing opinions as the expert on health, illness and injury and on the inner workings of the health care system.
 8. (en)Most of the businesses in the cluster have to deal with the law of the land at various times, and since much aid is available through computer expert systems the legal aspects of running a company can be handled by individuals There are many ways in which bureaucrats can prove obstructive to the player characters, and it is useful to be able to speed your way past customs checks, police checkpoints/investigations, license granting etc It is an Academic skill.
 9. (en)New York Stock Exchange computerized database that tracks member firm audits, customer complaints and enforcement actions against member firms LEGAL is written in all capitals However, it is not an acronym.
 10. (en)Legal , legally.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

settingsetting a precedentsetting apartsetting asidesetting for puppet stagesetting forthsetting freesetting in motionsetting knobsetting limitssetti bülbülüsettsettarsettaresettarül uyubsetteeaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıa b dizilemesia b sarmasıa bad hata bad marka bad sailorababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın