service advertisement protocol ne demek?

 1. Sap

sap

 1. Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm.
 2. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak.
 3. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm
 4. İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik.
 5. Kabza.
 6. Demet durumundaki ekinler.
 7. Erkek.
 8. Çalgının sap kısmı.
 9. Taşınabilir alıcıların elde sağlamca tutulabilmesi için altta bulunan çıkıntısı.
 10. Otsu bitkilerin dalcık, yaprak ve bazen çiçek ve meyve gibi kendilerine ait kısımları az miktarda bulunabilen, bitkiyi taşıyan ana kısmı.

service

 1. Hizmet vermek, yardım etmek
 2. Hizmet, görev, servis.
 3. Tamir etmek
 4. Bakımını sağlamak, onarmak
 5. Teçhizatını tamamlamak
 6. Yardım etmek
 7. (erkek hayvan) çiftleşmek.
 8. İş, müşteriye bakmak
 9. Merasim, tören, ayin, ibadet
 10. Askerlik

service access multiplexer

 1. Sam

advertisement

 1. Bildiri
 2. Reklam, ilan, duyuru
 3. İlan etme

protocol

 1. Bkz. protokol
 2. Diplomatik işlerde kullanılan resmi usuller, teşrifat
 3. Zabıt varakası, tutanak
 4. Bir anlaşmaya ilave edilen madde
 5. Protokol yapmak.
 6. Tutanağa kaydetmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

serviceservice access multiplexerservice access pointservice accountservice account configurationservice agencyservice areaservice berryservice bookservice boxservicanserviservi ağacıservi boyluservi familyasiservi hiramanadvertisementadvertisement columnadvertisement hoardingadvertisementsadvertiseadvertise foradvertise for s.o.advertise for someoneadvertised
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın