seasonal affective disorder ne demek?

 1. SADS, günlerin kısaldığı sonbahar veya kış aylarında nüks eden depresyon; yılın aynı zamanında tekrarlayan depresyonlarla karakterize sendrom (genellikle sonbahar ve kış ayları esnasında)

seasonal

 1. Mevsime uygun
 2. Bir mevsime mahsus
 3. Mevsimlik, sezonluk

seasonal adjustment

 1. Mevsimlik ayarlama
 2. Mevsimlik düzeltme

affective

 1. Bkz. afektif
 2. Duygusal, teessüri
 3. Hissi, dokunaklı.
 4. Etkileyici, dokunaklı; duygulandırıcı, duygusal

disorder

 1. İntizamsızlık
 2. Nizamsızlık
 3. Düzenini bozmak
 4. Düzensizlik
 5. Karışıklık, gürültü
 6. Hastalık, illet
 7. Karıştırmak
 8. Sağlığını bozmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

seasonalseasonal adjustmentseasonal alopeciaseasonal breedingseasonal ceremonyseasonal closing out saleseasonal closureseasonal demandseasonal discountseasonal employmentseasonableseasonablenessseasonablyseasonseason saladseason ticketaffectiveaffective disorderaffective intonationaffective personalityaffective psychosisaffectivelyaffectinateaffectingaffectinglyaffectionaffectionalaffectaffect an accentaffect ignoranceaffect stupidityaffect the health
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın