seçici ayırım ne demek?

 1. Doğal seleksiyonun yanlı davranması durumu. Bazı gen ya da genotiplerin diğer gen ya da genotiplere göre daha çok doğal seçim süzgecine takılması.
 2. (en)Differantial selection.

seçici araç

 1. (en)Selective gear

seçici

 1. Seçme işini yapan (kimse, kurul vb.).
 2. Özdevimli telefon çevrimlerinde, arama düzeneğinin akını atımlarıyla istenen bağlantıları yapan gereç.
 3. Özdevimli telefon çevrimlerinde, arama düzeneğinin akını atımlarıyla istenen bağlantıları yapan gereç.
 4. (en)Selective.
 5. (en)Discriminating.
 6. (en)Picky.
 7. (en)Selecting.
 8. (en)Choosing.
 9. (en)Selector.
 10. (en)Grader.

ayırım

 1. Ayırma eylemi, birbirine karıştırmama eylemi.
 2. Kişiler ve nesneler arasında karışmaya engel olan işaret.
 3. Farklı oluş.
 4. Herhangi bir türü aynı olan türden ayıran karakter.
 5. Bir bütünü oluşturan planların tümü.
 6. Fasıl.
 7. Tefrik.
 8. İki karşıt veri arasındaki fark.
 9. (en)Discriminating.
 10. (en)Separation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

seçici araçseçiciseçici düğmeseçici geçirgenlikseçici ışıyıcıseçici kimseseçici kurulseçici olmakseçici olmayanseçici otlatmaseçiseçseç bakalımseçalseçenseçenekayırımayırım göreviayırım gözetmeyenayırımcı vergilemeayırımlayıcı halkbilimayırıcıayırıcı ana negatifayırıcı anahtarayırıcı besi yerleriayırıcı billurlaşmaayırayıraçayıraç kafesiayıraç kutusuayıramama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın